Výherci


Dne 17.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 16.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Mon*** ****vá mon*******ice.vlk@*eznam.cz
Pav** ********ík pav******maznik@*mail.cz
hol**bo@*mail.com
Dan* ****š*vá dan***vec@*eznam.cz
Mir***** ****rý mir****ystry@*eznam.cz
Jiří **nka jir***inka@*olny.cz
Joz** ****ňák dol*****jozef@*mail.com
Mar**** *****vá mhl***va1@*eznam.cz
tom**982@*eznam.cz
Lukáš ***man for****ukas@*entrum.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Eva **č***vá eva****vova@*entrum.cz

Zájezd pro dva na Bajkonur vyhráva

Jméno Email
Jak** ***EŠ jac***.xd@*eznam.cz

Dne 16.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 15.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Mir***** ****rý mir****ystry@*eznam.cz
Mil*** ******vá pro**ila@*eznam.cz
pal**ooo@*eznam.cz
Mar**** ****** Š******vá msr***rova@*eznam.cz
Ale** **í***vá ale******inkova@*mail.cz
Mic**** *****ova MiY******izerova@*eznam.cz
Ter*** ********vá ter***pos@*eznam.cz
Mar*** **ein exp**nt@*eznam.cz
mar****osek@*eznam.cz
Bar**** ***í**vá kbz***covi@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Jan ***nec sla**c.j@*mail.cz

Dne 15.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 14.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Lud**** ********vá lud*******zourkova@*eznam.cz
Fra***š** **cek mac*****ntisek@*ost.cz
Edu*** Š*ška dnb***gle@*eznam.cz
Zde*ě* ****án joh*****rdans@*eznam.cz
Lukáš ****mka lux*d@*eznam.cz
bam**tis@*mail.cz
v.v*****erova@*eznam.cz
Pav** ***á***á *áň*vá pva**va@*eznam.cz
Kam*** **š**vá kam*******dnickova@*mail.com
bar**ka@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Pet** *****í**vá pet******hova87@*mail.com

Dne 14.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 13.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Rad** *och t.v**us@*entrum.cz
Rom** **ř**ř***ký rom****erma@*entrum.cz
Pet* **bus pet***bus@*eznam.cz
Mic***** *******á ******vá mic*******rincova@*eznam.cz
pet*0@*eznam.cz
han**pa@*eznam.cz
ven***inab@*eznam.cz
Pav** **chl smo*en@*eznam.cz
MAR** ***Ě***VÁ mat****arie@*mail.cz
Mar** ******vá mar*****zynova@*mail.com

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Duš** Š***cer dus****elcer@*eznam.cz

Dne 13.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 12.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Mar** **ě*****ká mar******kovska@*eznam.cz
Mar*** ****ž**ík hun**cz@*mail.com
And*** ******vá and***pete@*eznam.cz
Pav** Žďárek duc**cek@*uchacek.com
Jiř*** ****á****vá nav*******ajirina@*mail.cz
Lud**** Šť***ná lod**04@*eznam.cz
Ive** *ö*****vá ivu****.hair@*eznam.cz
Pet** *******vá kul*****vapeta@*eznam.cz
Dag*** Š***ú**vá das*e1@*eznam.cz
kop****petra@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
jar****acir1@*eznam.cz

Dne 12.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 11.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Ví*** *****tal viz**cz@*mail.com
Ann* **öšova ann*****orova@*eznam.cz (nesplněny všechny podmínky k získání výhry)
Tomáš ***ař sol**12@*eznam.cz
Jan* **š****vá ana*****itsel@*eznam.cz
Mar**** ****vá 1KA**OS@*mail.cz
Jan* *á****vá jan*****dlova@*eznam.cz
pet* ***der pep*or@*eznam.cz
kik*****iorska@*eznam.cz
Pet* ***áček pol**ek@*mail.com
Vla***í** ****š*vá mar**04@*eznam.cz

Náhradní výherci

Jméno Email
Dan**** **č**vá dan******ickova@*tlas.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Ann* *********vá hof*******aanna95@*mail.com

Dne 11.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 10.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Jan* ********vá pot*ka@*eznam.cz
Mir***** ****ík pav******roslav@*eznam.cz
vit****dosik@*mail.com
Len** ***řá**vá dvo**le@*eznam.cz
Kar** ****vá kar****ubova@*eznam.cz
Eliš** ***š**ná mil******andilek@*eznam.cz
Jan *******ký jan*****ovsky@*mail.com
Kar** *říza kar***riza@*eznam.cz
r.p****vcak@*eznam.cz
sne**jsp@*mail.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Rad**** ***ert rad****nert1@*eznam.cz

Dne 10.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 9.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
*v* *orf Piw**da@*eznam.cz
Jit** **********vá tel****erova@*mail.cz
Jak** *ala jh7***ert@*mail.com
Jar***** ****šek hlo**jar@*eznam.cz
Mar**** **š**čí**vá mis********martinaa@*mail.com
lau**bl@*eznam.cz
Ren*** Š****vá pro***auto@*eznam.cz
Rad** ****ürst pvk**ik@*eznam.cz
Mar*é** ****má mar***a811@*eznam.cz
Mar** **č**vá ruc*****marie@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Kam*** ******vá kam******yczova@*eznam.cz

Dne 9.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 8.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Kar** ******vá kar****leja@*eznam.cz
Ví* ***žek vit******azkovic@*mail.com
Mic*** Š****lec str******michal@*mail.com
jan* ****cka sys**nka@*eznam.cz
Jan ***á**ký str***ky54@*eznam.cz
Dia* ***zek dia****ozek@*mail.com
Mar**** *****vá mar*******rcela.st@*eznam.cz
Len** ******vá dem***va.l@*eznam.cz
Pet* ****án vol***ek1@*eznam.cz
Lub**í* Š*mek lub****simek@*mail.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Jiří ***ota jan***vi1@*eznam.cz

Dne 8.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 7.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Ste***** *******ova zvo****a705@*mail.cz
Mar*** ***lik Kar***322@*eznam.cz
Nik*** *ř****vá nik******pkova10@*eznam.cz
kej**.s@*eznam.cz
Jan* *******vá kos****osta@*eznam.cz
Pet* **cha lin*****konur@*eznam.cz
Pet** ********vá pet****1skup@*mail.cz
Jar****** Š******vá jak****raus6@*mail.cz
Jit** ****č**vá jit***ost@*eznam.cz
Já* **ros *a*@**ros.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Luc** ******vá fen*****lucie4@*mail.com

Dne 7.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 6.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Jan ****her hon**.jm@*mail.com
And*** ******vá kne******andrea@*eznam.cz
Len** *****ř***vá ket**.t@*eznam.cz
Kar** ***ata krp*ta@*olny.cz
rom***o.r@*eznam.cz
Mic*** *égr mic***hegr@*tlas.cz
Ver* ******ova pet**075@*eznam.cz
Pet* ***oš pet***4cz@*iscali.cz
Kat*ř*** ****í**vá aka*ak@*eznam.cz
Mil*** *******ká mil**.19@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
fil** ***áček fil******cek321@*eznam.cz

Dne 6.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 5.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Ren*** Ří*ká ren****ridka@*eznam.cz
Pav** ***********der pav********chneider@*mail.cz
pet* ****oda pet*****oda242@*eznam.cz
Len** **š***ká len***ka.f@*eznam.cz
Vla****** *ášek vla******.gasek@*entrum.cz
Jar**í* ****ík bmw****oupe@*eznam.cz
Zuz*** *****vá Tom*****ko2212@*mail.com
Fra***š** ***ář kov**.fk@*mail.com
IId* *******vá idu**a75@*eznam.cz
Pet** ****íč**vá pre**kov@*mail.com

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Jos** ***ášek pep*****masek@*mail.com

Dne 5.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 4.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Gab***** **ž*****vá gab********zeluhova@*eznam.cz
Jan* ****vá jan**888@*eznam.cz
Tom *štok tom***k.8@*eznam.cz
Ivo **ksa klu****ksovi@*mail.cz
Zuz*** ****á**vá Krs***ova@*eznam.cz
nor***t_m@*obox.sk
Jar***** **ňák ma.*at@*eznam.cz
Mar** *****vá hav****mar1@*eznam.cz
fra***š** *átl fra*****kmatl@*eznam.cz
Matě* Rek h*re@*mail.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Ric**** M**ků onl***r*ots@*mail.com

Dne 4.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 3.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Jiří *áček aoso@*eznam.cz
Eva ******ž**vá eka****zkova@*mail.com
Nik***** *******ova sza********nikoleta@*mail.com
pav****aler@*mail.cz
Mar*** ****eš mat***aho@*eznam.cz
Boh**** **ítka sme**ci@*entrum.cz
Hel*** *******vá mac***ovah@*mail.com
Mar*é** **š**vá mar****.lisk@*eznam.cz
Han* *********vá han**gq@*eznam.cz
Mic***** Šá****vá Mia****alova@*mail.com

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
dan***sez4@*mail.com

Dne 3.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 2.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Ive** ****vá yve**aa@*eznam.cz
Soň* ********vá son*****uchova@*eznam.cz
Sil*** Š*****vá svo*na@*eznam.cz
vac*****ttrich@*entrum.cz
Luc** Š***vá l.s**ova@*eznam.cz
Jan* *****š*í**vá ana***mer@*eznam.cz
rak****ova.i@*eznam.cz
Eva ***č**vá e.s***kova@*eznam.cz
tom****r.cz@*mail.com
Ann* ***ř***vá vav*****a.anna@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Han* **š**vá hon*a@*croll.cz

Dne 2.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 1.4.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Kar** ***ář kol**nez@*eznam.cz
Mil***** Š*ámek m.t**mek@*eznam.cz
Den*** ****ná ove****play@*mail.com
Jan* **č***vá sim*****cicova@*eznam.cz
Vit ****jš vit****olejs@*mail.com
Mic***** *******ova mic*******dlickova@*eznam.cz
Fra***š** **jor fan**86@*eznam.cz
Ros****** **tek net*k@*mail.cz
Dag*** ***řáč**vá dag*******orackova@*mail.com
And*** *******vá an.**.bu@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Tomáš *****nka bla*****.tomas@*mail.com

Dne 1.4.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 31.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Mar*** Š***vý mar*****edivy@*eznam.cz
kam*******kuvkova@*iscali.cz
Iva** *****vá iva******bova89@*mail.com
Rad** ****ný rad****utny1@*eznam.cz
Mar*** ****eš mr.***cash@*mail.com
Ivo ****ner kel****.ivo@*mail.com
Ilo** *******vá dob***dova@*entrum.cz
Leoš ****nus kap****leos@*eznam.cz
lib****orak3@*mail.cz
Kar** ****ent kli**ntk@*entrum.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Mar**** *****í**vá mar*******atlikova@*mail.com

Dne 31.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 30.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Dan*** *lac gla*5@*eznam.cz
aan*aa@*eznam.cz
Mar**** *****ná nov******rtina1@*eznam.cz
Rom** Bok r.b*k@*mail.cz
kon****ivan@*entrum.cz
Oldř*** ***aka ply**k25@*mail.cz
val****.mala@*iscali.cz
Mon*** **š***vá mls**ek@*eznam.cz
Sil*** ****čná sil*****onecna@*mail.com
Kat*ř*** *ů**vá tum****atka1@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Iva ******č***vá fer****ekovi@*eznam.cz

Dne 30.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 29.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
cho*****c.ales@*mail.cz
Ann* ****í**vá ani***483@*mail.cz
Ter*** ***řá**vá ter******rakova@*mail.com
Dom***** **š****č*vá dom****a415@*eznam.cz
jan*****nikova@*eznam.cz
Eliš** ******vá bar******.eliska@*mail.cz
oce****i.86@*azdva.cz
Jos** ****ík pep***5912@*mail.com
iva *****ova roj****a.iva@*eznam.cz
Mic***** ***á***vá dev***sh20@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
And*** ******vá Ajk****drea@*ost.cz

Dne 29.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 28.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Luc** ******vá luc****dkova@*eznam.cz
Tomáš ***eka tpa**ka@*eznam.cz
Dag*** ******vá ded*1@*eznam.cz
Rad** Š*lle rad****elle@*eznam.cz
Jit** ****š*vá jit*****es260@*mail.com
Rad**** ***ě***vá mat******.monika@*eznam.cz
Nat**** *******ova nat****.obr@*otmail.com
Pav** ******vá phd*b@*eznam.cz
Mar** ***áček mar**buh@*eznam.cz
Luc** *******ká dom***cka@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
luc*****nkova@*eznam.cz

Dne 28.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 27.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Mar*** Ž***und maf********salierim@*eznam.cz
Mon*** *****ná mon****votna@*eznam.cz
kra***a777@*mail.cz
luk****ropik@*eznam.cz
Ven**** **č*vá ven*****sicova@*eznam.cz (nesplněny všechny podmínky k získání výhry)
Mar**** ****á**vá cer****tina@*eznam.cz
Kar** *****ova kar****.ks83@*mail.com
Mon*** *****vá pid*i@*eznam.cz
Eva ******ova rys*****a-eva@*eznam.cz
Pet* *****cky Vyk****y222@*mail.com (nesplněny všechny podmínky z získání výhry)

Náhradní výherci

Jméno Email
teo******ubrava@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Kar** **vý jam*******aresova@*iscali.cz (vyloučen pro porušení Pravidel soutěže)

Náhradní výherci

Jméno Email
kam******linkova@*tlas.cz

Dne 27.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 26.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Eliš** *ř**íč**vá eli*****ckova@*eznam.cz
Mar*é** ***č** **lá mal****ketka@*eznam.cz
Jan* **š*ů***vá jan***astu@*eznam.cz
Rom** Č***ák rom*****rmak89@*mail.com
Bož*** Š*******vá bod****1998@*eznam.cz
Jak** ***ášek jak*******.polasek@*mail.com
Ser*** ******noi wat*****alain@*mail.com
Ví* *****řík vit****harik@*eznam.cz
Pet* *****rek pet*****lorek@*eznam.cz
tam******upilova@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Mar** ***nda jet*****trunda@*eznam.cz

Dne 26.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 25.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Pav*í** *ň*vá pav**44@*entrum.cz
Sil*** *****í**vá sil*******jnikova@*eznam.cz
Jiří **ůna jir*****na.ml@*eznam.cz (vyloučen pro porušení Pravidel soutěže)
Fil** ***man naj****ilip@*eznam.cz
Cha****** ******vá lot***oru@*eznam.cz
m.v*gi@*ost.cz
Ann* **á**íč**vá hul****aanna@*eznam.cz
René *****ný nov****.reny@*mail.com
Mar** ********vá maj***cka@*eznam.cz
Bea** **********vá bea*****elkova@*eznam.cz

Náhradní výherci

Jméno Email
Boh***** ***á**vá bok*l@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
and****erab@*eznam.cz

Dne 25.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 24.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Rad** ***ák Sky***eGTR@*tlas.cz
Mar**** *******vá m.h****rova@*eznam.cz
mir*******alinkova@*iscali.cz
Mon*** *******vá hal******.monika@*eznam.cz
Boh**** *******ký boh*******zlovsky@*eznam.cz
Mic*** ******ký mis****np22@*eznam.cz
san*** ******************ova cha**is@*eznam.cz
Eri* ***nda dae**n24@*eznam.cz
Iva** ****vá ivc***.hor@*eznam.cz
Klá** Š*í**vá kst**sky@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Mar**** *e***ná mar*****e***na@*eznam.cz

Dne 24.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 23.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Kat*ř*** *****VÁ kat*****trova@*eznam.cz
Iva* Šuta sut**van@*entrum.cz
zby******asnicka@*eznam.cz
Dom***** ********ká kok**oue@*eznam.cz
ris*m@*entrum.cz
mic*** ***ada pok**32@*eznam.cz
zam**al@*entrum.cz
Tomáš ****ř**ký bys****ky82@*mail.com
Kar** ****ík kar****onik@*ost.cz
Mar*** ****man fel**anm@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Len** *******vá len****ejhon@*mail.com

Dne 23.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 22.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Mir***** ****rý mir****ystry@*eznam.cz
Lib*š* *****vá lvo**ova@*entrum.cz
Pet* **rý pet***ary@*olny.cz
And*** *********KÁ aru*****dska40@*eznam.cz
Vě** *****vá opa**vav@*eznam.cz
Dav** *ítek dej****vitek@*eznam.cz
Ond** **šný ond***ysny@*mail.cz
Mic***** ****ř**ká bys*******ichaela@*mail.com
Jiří ***kup kvi**unx@*olny.cz
Pav** *****vá kop**va4@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Jak** ****ík jak*****jtik1@*mail.com

Dne 22.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 21.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Ale** **ňá**vá ale******lantova@*eznam.cz
Jan* ********vá Jan******rzova78@*eznam.cz
Mon*** ***žá**vá mon******mzakova@*orek.cz
nem******ronika@*olny.cz
Ive** ******ska ivi**a40@*eznam.cz
Ště*á* ***ina av**ak@*entrum.cz
Jan* *****ova an****lkova@*entrum.cz
Tomáš **mek Sam****omas@*eznam.cz
Leoš ****nus kap****leos@*eznam.cz
o.f***ler@*mail.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Mar*** **nek **n*km@*eznam.cz

Dne 21.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 20.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
pav****anku@*entrum.cz
Tom** **dka bom***udka@*mail.com
Mic*** *****ček hla**cek@*eznam.cz
Mai* **říček lar***ius@*mail.cz
Lad***** **ďom l.r**om@*entrum.cz
Kar***** *****ova kar******ruzkova@*mail.com
Ali** *******ova a.k****anova@*eznam.cz
L**áš Š**kl luk*****ekl01@*eznam.cz
Mic***** ******vá hro****amich@*eznam.cz
Ann* ****š*vá mik****aanna@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Gab***** ****í**vá koz****va.g@*eznam.cz

Dne 20.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 19.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Jel* *****í**vá jel*****tikova@*eznam.cz
Lukáš ***gor Luk****1337@*mail.com
Jiří **lý hol**iri@*ost.cz
Mar**** ***á**vá mar**ld@*eznam.cz
Lad***** ****eš kli**sl@*ost.cz
Bar**** **č**vá bar*m@*entrum.cz
Kat*ř*** ****yve kat***jan@*entrum.cz
Ire** ****í**vá hob*****airena@*mail.cz
Kar** ***man kar****olman@*eznam.cz
Aleš **ger heg***ales@*eznam.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Mar*** **bek keb***ucks@*eznam.cz

Dne 19.3.2019 proběhlo losování výherců za soutěžní den 18.3.2019.

Karton oplatek vyhrávají

Jméno Email
Jit** ***řá**vá dzi**amm@*eznam.cz
Mar** **ýblo sty****marek@*tlas.cz
Rad***** **ššo rad*****.vasso@*mail.com
Mic*** **man tom**mi@*mail.com
Matě* **las smi***001@*eznam.cz
Růž*** *****š*vá kli******ruzena@*mail.cz
kne**ik@*entrum.cz
Ale** ***ě**vá 736*1@*eznam.cz
Dav** *č***ík dav*****adlik@*mail.com
des**ve@*entrum.cz

Oculus Go 32 GB vyhrává

Jméno Email
Jan* ********cka jan***tr22@*eznam.cz

Výhry v soutěži

Lina start rakety do vesmíru Lina start rakety do vesmíru Lina start rakety do vesmíru

7-denní (5 nocí) letecký zájezd pro 2 osoby do Kazachstánu na kosmodrom Bajkonur s účastí při skutečném startu rakety do vesmíru Více o zájezdu

Lina VR brýle Oculus Go Lina VR brýle Oculus Go Lina VR brýle Oculus Go

Samostatný VR headset (brýle s virtuální realitou) Oculus Go 32 GB Více o Oculus Go

Lina karton oplatek Lina karton oplatek Lina karton oplatek

Karton oplatek Lina dle vlastního výběru Vybírat můžeš z těchto příchutí

* Obrázky výher jsou pouze ilustrační

Partneři soutěže

Veverčák